Tekhnelogos olarak temel amacımız, kökeninde yüksek teknoloji ve yenilik barındıran, yapay zeka temelli ve büyük konvansiyonel problemleri dijital platformlarda akıllı çözümlere kavuşturan uzman sistemler geliştirmektir.

Hakkımızda

Bursa Escort - Bursa Escort - Bursa Escort

Grek dilinde “tekhne” zenaat/sanat, hüner ve yöntem; “Logos” ise akıl, yasa, düzen gibi anlam katmanlarına sahip. Mitolojik dönemden bu yana farklı medeniyetlerin süzgecinden geçerek günümüze ulaşan bu köklü kavrama bir teknolojik karşılık inşa etmek için şirketimiz 1999 yılında İstanbul’da üretim hayatına başladı.

Tekhnelogos olarak temel amacımız, kökeninde yüksek teknoloji ve yenilik barındıran, yapay zeka temelli ve büyük konvansiyonel problemleri dijital platformlarda akıllı çözümlere kavuşturan uzman sistemler geliştirmektir.

Genç takımımızla, müşteri ihtiyaçlarına göre esneyebilen ve özelleştirilebilen ürünler tasarlıyoruz. Ürünlerimize daha fazla güç katan özelleştirilebilme yeteneği, yazılım geliştirme felsefemizi üzerine inşa ettiğimiz kavramsallaştırma kabiliyetimizden ileri gelmektedir.

Nitekim ihtiyaçlara özelleşmiş ürün geliştirmek yerine, her türlü ihtiyaca kendi kendine özelleşerek cevap verebilecek, esnek kavramsal zemine sahip genel ürünler geliştiriyoruz.

Uygulamalarımızda basamak seviyeli tasarım, farklı bilgi ve tecrübelere sahip kullanıcılarımıza yepyeni ve farklı imkânlar sunuyoruz. Artık standartlaşan e-devlet ve e-iş konseptlerine uygun olarak kişilerin, bilgilerin ve bütün iş süreçlerinin dijital ortamda büyük bir kavramsal omurgada hayatiyet kazanacakları akıllı entegrasyonları modellemeye çalışıyoruz.

Teknolojilerimizi geliştirirken, yerli ve tekil özelliklerimizi yenilikçi, vizyoner, evrensel bakışımızla birleştirmeye özen gösteriyoruz. Enerjimizi, “Tekhne” ve “Logos”un birleşiminden doğan nitelikli, özgün, dinamik yapımızdan alıyoruz. Temel iddiamız dünyayı güzelleştiren teknolojiler inşa etmek ve güzel olan ile doğru olanı birleştirerek insanın önüne koyabilmektir.

Bu misyon ve vizyonla ulusal ve uluslar arası düzeyde bir çok projeyi başarıyla tamamladık, örneğin son beş yılda Türkiye’de doğalgaz dönüşüm sürecini baştan sona dijitalleştirmeyi başardık. Birlikte gelişmeyi ve büyümeyi esas alan bu yolculukta bize güvenen kullanıcılarımıza ve çözüm ortaklarımıza teşekkür ediyoruz.