Geleceğe miras kalacak değerlerimiz var

Geçmiş ve geleceğin ortasında, dünyanın merkez coğrafyasında miras olarak devraldığımız ve geleceğe taşıyacağımız bilgi, beceri, metod, teknik, sanat, dayanışma gibi onlarca değerimiz var. Tekhnelogos, bu gerçeği içselleştirmiş bir gönüllüler hareketi. Bunun gereği olarak geçtiğimiz yıllarda bütçemizin yarısını kâr amacı gütmeyen projelere ayırdık. Coğrafyamızın kadim değerleri ile insanlığın asırlardır biriktirdiği evrensel değerleri miras olarak devralmanın sorumluluğuyla hareket ediyor, bu değerleri ilham verici projelerle geleceğe taşıyoruz. Toplumun gelişimine yönelik miras projelerinde yeni ufuklar açmayı, özellikle çocuklarımızı geleceğin dünyasına katkı sağlama yolunda motive etmeyi hedefliyoruz.

Yerel ve evrensel değerler bir arada

Bilim, kültür, sanat ve teknoloji alanında geçmişten gelen ve coğrafyamızdan dünyaya yayılan birikimi önemsiyoruz. Bu birikimin evrensel karakterini öne çıkararak çocuklarımızın da bu alanlarda tüm dünyaya hitap edeceği, insanlığın genel birikimine katkı sağlayacak girişim ve fikirlere dönüşmesi için çaba sarf ediyoruz . Yaşadığımız coğrafya güncel olarak dünyanın önemli bir kavşağı olmakla birlikte tarihsel açıdan da medeniyetin doğduğu topraklara ev sahipliği yapıyor. Çocuklarımızın yerel kimliklerinden aldıkları güçle evrensel değerlere

Dünyayı önce fikirler sonra çalışmak değiştirir

Miras projeleri ile çocuklarımıza dünyanın gidişatına yön verme konusunda özgüven aşılamayı ve bunun karşılığı olarak öğrenmenin, çalışmanın, üretmenin önemini aktarmayı hedefliyoruz. Bu amaçla bilim, kültür ve sanatın toplumların refaha ulaşmasındaki katkısının önemini ortaya koyuyor, çocuklarımızın bu daha fazla ilgi göstermesi için onları teşvik edici ortamlar yaratıyoruz. İnsan dehasının tüm güzelliklerini açığa çıkaran miras projelerimizle çocuklarımızı yeni fikirler üretmek ve bu fikirlerin ışığında gece gündüz çalışmak için cesaretlendiriyoruz.

Bütçemizin yarısı kâr amacı gütmeyen miras projelerine ayrıldı

Dünya üzerinde kâr amacı gütmeyen projelere ayırdığı bütçenin genel bütçeye oranı Tekhnelogos kadar yüksek olan çok az şirket var. Özellikle İstanbul Cezeri Müzesi projesiyle büyük bir bütçeyi toplumun ve çocuklarımızın hizmetine ayırarak bu konuda “non-profit budget share” (kâr amacı gütmeyen bütçenin payı) ile dev şirketlerden bile öne geçmenin haklı gururunu projelerimizin ilham verici sonuçlarıyla beraber yaşıyoruz.

İstanbul Cezeri Müzesi

Dünyanın sayılı dehâlarından, Ortaçağın en büyük mühendisi Cezeri’nin insanlık birikimine yaptığı görkemli katkıdan ilhamla 2018’de kurduğumuz İstanbul Cezeri Müzesi, tam 10 yıldır desteklediğimiz bir proje. Durmuş Çalışkan’ın büyük emekleriyle hayat bulan proje, 2018’de görkemli bir ilk sergiyle Türkiye’nin ve dünyanın bilimsel birikimine önemli bir katkı olarak faaliyetine başladı. İstanbul Cezeri Müzesi, Cezeri’nin makinelerinin çalışan rekonstrüksiyonlarını modern makineler ile tarihi, kültürel ve sanatsal bir tamamlayıcı içerikle birlikte sergileyerek bir mekanik tarihi anlatısı inşa ediyor. Uluslararası altyapıya sahip olan İstanbul Cezeri Müzesi şimdiden dünyanın birçok ülkesindeki müze ve kurumlarla işbirliğine başlamış durumda.

Tekhnelogos’un en önemli miras projesi hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Tekhnelogos Türkçe Eserler Kitaplığı büyüyor

Bir ülkenin kalkınmasında kitap ve kitabın temsil ettiği değerler kadar önemli pek az etken var. Bu yüzden Tekhnelogos olarak yıllardır her ay belirli bir bütçeyle Türkiye’de yayınlanan önemli eserleri bir kitaplıkta topluyoruz. Sayısı 15 bine yaklaşan kitaplarımız, araştırmacıların ve kitap meraklılarının hizmetine açık olarak Bilim ve Sanat Vakfı kütüphanesinde bulunuyor.

Kitaplığımız hakkında detaylı bilgi ve kitap bağışı yapmak için tıklayın.

Durmuş Çalışkan Vakfı gençleri destekliyor

Şirketimizin kurucu ortaklarının babası olan Durmuş Çalışkan, azimli ve üretken bir hayat yaşamış, makine imalatı alanında önemli mesleki başarılara imza attıktan sonra büyük Türk mühendis Cezeri’nin çalışmalarına yeniden hayat vermiş değerli bir makine mühendisiydi. Şirketimizin birçok çalışanı Durmuş Amca ile tanışmış ve onun Cezeri çalışmalarında yer almanın heyecanını yaşamıştı. 2018 yılının Mart ayında hepimizi derinden üzen vefatının ardından Tekhnelogos ekibi gece gündüz çalışarak onun büyük hayali İstanbul Cezeri Müzesi’ni hayata geçirdi.

Şimdi de onun anısından ilham alarak, onun adına kurduğumuz vakıfla üniversite öğrencilerini desteklemeye devam ediyoruz.

Detaylı incelemek için tıklayın.

Çocuklar Microbit ile harikalar yaratıyor

Çocuklara teknoloji tüketimi yerine programcılığı öğreterek üretici olmalarını teşvik etmek ve bilgisayar okuryazarlığını geliştirmek amacıyla İngiltere okullarıyla eş zamanlı başlatılan “Microbit ile Programlama”nın Türkiye’deki ilk dersi Tekhnelogos öncülüğünde 02 Aralık 2016 Cuma günü Fazilet Eğitim Kurumları bünyesinde yapıldı. Tekhnelogos olarak Microbit projesini desteklemeye devam ediyor; bir yandan okullarda öğretmen ve öğrencilere eğitim veriyor, diğer yandan Microbit bilgi kaynaklarının Türkçeleşmesinde rol alıyoruz.

Microbit projemiz hakkında detaylı bilgi için tıklayın.